Magyar Vállalkozói Szalon

Magyar Vállalkozói Szalon
közhasznú egyesület
Szekszárd

e-mail:szalon@szalon.hu
telefon:30/937-2548
telefax:74/511-974


Kedves Érdeklődő!

Tisztelettel köszöntöm honlapunkon, mely sajnos jelenleg csak részlegesen üzemel.
További információval szívesen állok rendelkezésére, a fenti elérhetőségeken.

Illés Tamás
elnök


Közhasznú egyesületünk tevékenységének mindennemű (SZJA 1%, közcélú adomány) segítését, támogatását ezúton is köszönjük!
Az ehhez szükséges adatok:
Bejegyezve a Fővárosi Bíróságon: 14.Pk.60.227/1999/2. számú határozattal
Adószám: 18236576-2-43
Számlaszám: 10700024-04979904-51100005

Amit a Szalonról tudni kell...

Az elmúlt években a vállalkozók körének bővülésével egyértelműen megfogalmazódott az igény, hogy számukra olyan fórum jöjjön létre, ahol vállalkozásuk nagyságától függetlenül találkozhatnak egymással, valamint a gazdasági, a politikai és a társasági élet szereplőivel.

Ezt az igényt felismerve megalakítottuk a Magyar Vállalkozói Szalont a -szalonképes- vállalkozók számára. A Szalon alapító elnöke, Zwack Péter szívesen vállalkozott a szervezésre és irányításra, mivel azt vallja, hogy a piacgazdaság legfőbb mozgatóerejét a vállalkozások jelentik.

Azért karolta fel a kezdeményezést, mert fontosnak tartja, hogy a gazdaság fejlődése -ezen keresztül a saját jövőjük- iránt érdeklődő vállalkozók közvetlenül is beleszólhassanak a gazdasági környezet alakításába.

Az ehhez szükséges legfontosabb érték azonban éppen az információ, amelyhez a szalonok előadásai, beszélgetései, képzései, illetve kulturális programjai -és a Magyar Vállalkozói Szalon web oldalai- útján juthat hozzá a vállalkozói, üzletemberi kör.

Az ország különböző városaiban, településein megalakuló szalonok a gazdaságpolitika gyakorlati alkalmazásának színtereivé válhatnak. Céljuk nemcsak egymás megismerése és a vállalkozói kapcsolatok alakítása, hanem az is, hogy a résztvevők -szakterületüket kiválóan ismerő előadók közreműködésével- első kézből tájékozódhassanak a makrogazdaságot, a vállalkozói környezetet érintő kérdésekről.

A szalonok egy-egy népszerű gasztronómiai helyen találtak otthonra, ahol a "fehér asztal" melletti informális eszmecsere közönsége megoszthatja egymással tapasztalatait, és -a számítógépes kapcsolat révén- arra is lehetőség nyílik, hogy a szalonok látogatói aktívan beleszóljanak a vállalkozói környezet alakításába. E mellett a klubok helyi nagyrendezvények szervezésében, a civil szektor más tagjainak segítésében is szerepet vállalnak.

Így lesz a helyi szalon a szó legjobb értelmében vett "gazdasági lobby pont".

Ha egyetlen szóval jellemezhetnénk a Vállalkozói Szalont, annyit mondanánk - MÁS.

Más, mert non-profit közhasznú szervezet, független, pártpolitika-mentes, önfinanszírozó, makrogazdaság-centrikus, s ami a legfontosabb: nyitott, hálózata révén valamennyi érdeklődő számára kínálja a részvétel lehetőségét.

Névjegy:

Alakult: 1998. november 5-én, 2000. június 8-ától közhasznú szervezet.

Elnökség: Illés Tamás (elnök-Szekszárd), Zwack Péter (alapító elnök- Budapest), Poroszka Ottó (alelnök-Nyíregyháza), Hetényi Zsoltné (Érd), Dr. Nagy Endre (Budapest), Kapás Sándor (Üröm)

Információk a Szekszárdi Szalonról:

1999. évben alakult, havi rendszerességgel, jól működő szervezet, mely tevékenységi körét is folyamatosan bővíti. Többek között kulturális nagyrendezvényként jegyzi a széles társadalmi összefogáson alapuló, ezreket vonzó Szekszárdi Városi Örömünnepet. Tagjai nyitottak gazdasági környezetükre, és reprezentálják a térség jelentősebb vállalkozásait.

Néhány eddigi előadó Szekszárdon:
Göncz Árpád (köztársasági elnök), Szili Katalin (házelnök), Stumpf István (kancelláriaminiszter), Veres János (pénzügyminiszter), Dávid Ibolya (miniszter), Varga Mihály (pénzügyminiszter), Csillag István (miniszter), Boros Imre (miniszter), Kovács Árpád (Állami Számvevőszék), Bokros Lajos (CEU), Auth Henrik (MNB), Kocsis István (MVM Zrt.), Csepeli György (államtitkár), Somody Imre (Somody Kft.), Csányi Sándor (OTP), Csaba László (CEU), Szalay-Berzeviczy Attila (BÉT), Sárközy Tamás (Corvinus Egyetem), Bod Péter Ákos (Corvinus Egyetem), Tölgyessy Péter (alkotmányjogász), Hatvani György (államtitkár), Gábor J. Dzsingisz (holland diplomata), Dessewffy Tibor (szociológus), Medgyessy Péter (IE Bank), Török Gábor (Corvinus Egyetem), Ferge Zsuzsa (ELTE), Kopátsy Sándor (közgazdász), Petschnig Mária Zita (Pénzügykutató Rt.), Parragh László (MKIK), Lengyel László (Pénzügykutató Rt.), Vértes András (GKI), Kupa Mihály (MOL), Baráth Etele (államtitkár), Farkas Ádám (CIB), Kolláth György (alkotmányjogász), Borókai Gábor (hírTv), Trunkó Barnabás (MABISZ)